Buitenlandse patiënten

Traject op maat

Wordt een borstreconstructie in België vergoed?

De ziekenhuizen van het Expertisecentrum Borstreconstructie hebben contracten met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars. Er is echter een aantal zaken die moet worden geregeld:

Eerste contact

Om je te leren kennen en correct in te boeken vragen we jouw adres, geboortedatum, BSN nummer, eventueel nummer van uw zorgpas bij de hand te hebben. 

Een afspraak plannen lukt meestal binnen de maand. Indien gewenst plannen we een gesprek met de borstchirurg op dezelfde dag. 

Als je van ver komt, proberen we een afspraak te regelen op de dag van een informatieavond. Dat bespaart u een rit naar ons ziekenhuis.

Consultatie

Voor afspraken op de poli kun je zonder toestemming maar met een verwijzing van je arts naar reguliere erkende ziekenhuizen in het buitenland. 

Breng zeker op die dag alle mogelijke medische verslagen mee over je borstpathologie of genetische achtergrond. Zo kunnen we je optimaal helpen.

Machtiging

Voor een behandeling, die binnen de basisverzekering valt, heb je meestal een machtiging nodig. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar en de voorwaarden op de site lezen. Als je een naturaverzekering hebt en je zorgverzekeraar heeft een contract met het ziekenhuis in het buitenland wordt in principe alle zorg vergoed. Als je een restitutieverzekering hebt wordt er vergoed volgens 100% Nederlands tarief.

Onze ziekenhuizen aanvaarden een afhandeling via S2 formulier liever niet, want dat brengt risico's mee voor jou in verband met de terugbetaling.

MRSA

Ondanks enorme stappen in de goede richting komt de ziekenhuisbacterie in belgische ziekenhuizen nog steeds vaker voor dan in nederlandse. Dit is voor een gezonde persoon niet schadelijk. In onze ziekenhuizen nemen we alle mogelijke maatregelen, en de incidentie daalt dan ook snel.

Gezien je niets merkt van zo'n besmetting dient deze met een test te worden opgespoord. Sommige patiëntes krijgen een testkit mee om uit te voeren na de ziekenhuisopname, de anderen wordt aangeraden om na ontslag uit het ziekenhuis een MRSA test uit te voeren bij de huisarts. 

De behandeling

We zien elkaar 2 keer voor de ingreep. Eens het behandelplan is opgemaakt en we groen licht hebben gekregen van de zorgverzekeraar, kunnen we de ingreep voorbereiden.

Als een advies van de anesthesioloog is gewenst, plannen we dat indien mogelijk op dezelfde dag als het tweede consult. De preoperatieve onderzoeken kunnen ook via uw huisarts worden geregeld. 

Nazorg

Eens we met elkaar in zee gaan verbinden we ons niet enkel voor de ingreep, maar ook voor de nacontroles. We zien elkaar na een ingreep dus ook nog minstens 2 keer terug.

Na bijna elke ingreep is thuiszorg aangewezen.Je vraagt best op voorhand bij de huisarts of zorgverzekeraar hoe dit wordt geregeld.  Locale wondzorg, antitrombosespuitjes en hulp bij hygiënische zorgen zijn de standaardtaken in de dagen na een ingreep.